Design Support

Design Support är ett viktigt inslag i vårt försäljnings- och servicepaket. Vi är engagerade i att vara innovativa inom alla aspekter av vår verksamhet, från produktion och kontinuerlig produktutveckling till design av byggnadsställningar. Härvid säkrar vi att vi uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna.

Vårt designteam har omfattande erfarenhet inom ett antal industrisektorer över hela världen: Allmänbyggnad, ställningar onshore och offshore inom olje- och gasindustrin och petrokemiska och förnybara energisektorer.


Produktdesign och utveckling

Our commitment to provide safer and more efficient scaffolding and access product solutions is backed by a highly experienced research, product design and development team.

Vårt engagemang för att leverera säkrare och effektivare byggnads- och åtkomstlösningar backas upp av ett team för forskning, produktdesign och utveckling som har stor erfarenhet.

Våra designteam har genom åren varit involverade i många projekt för att säkerställa kontinuerliga produktförbättringar. Vårt senaste projekt omfattar utveckling av plattformar av komposit.

För ytterligare information, skicka ett mail till vårt produktutvecklingsteam (productdevelopment@turner-access.co.uk)


Applikationsdesign

Vår erfarenhet inom flera branscher och kunskapen som uppnåtts genom åren ger oss bästa möjligheten att erbjuda kunderna den mest lämpliga designlösningen. Våra ställningskonstruktörer arbetar nära våra entreprenader, utsättare och montageledare för att säkerställa att lösningarna uppfyller kundernas krav.

Applikationsdesign tar hänsyn till ett antal faktorer:

• Material som används - med tanke på var kostnadseffektivitet kan erhållas t.ex. större c/c-avstånd mellan spirorna om det är lämpligt

• Arbetsplatsens utseende

• Arbetsplanering / montage och demontage

• Kundens tidplan

En applikationsdesign börjar med ett besök på bygget och en omfattande analys av projektet. Därifrån utformas applikation och beräkningar med AutoCAD-software. Ritningar diskuteras sedan med kunden och vid godkännande börjar ställningsarbetet.

Från det första kundmötet till design, montering, överlämning och demontering är målet alltid att samarbeta med våra kunder och partners på ett professionellt sätt så att kommunikationen är tydlig och konsekvent.

För att se några av våra tidigare designlösningar, besök Case Studies (referensobjekt).

Vårat Design Team


Här tar vi fram detaljerade design och lastberäkningar till oss själva och till våra kunder, men supporter även fabriken med utveckling.

Design teamet arbetar mycket nära till både vår marknadsavdelning och Entreprenadverksamhet, ofta tillsammans med våra kunder, för att säkerställa rätt lösning och design erbjuds.

Andrew Wotherspoon

Design Engineer


Andrew började på Turner Access under 2017, och kommer närmast från Olja och Gasindustrin.

Jenifer Keenan

Design Engineer


Jennifer började I Oktober -17 och har en bakgrund som Scaffold Designer hos en oberoende ingenjör & konsult firma, där hon varit de senaste 5åren. Jennifer har arbetat med såväl stora som små kommersiella och Industriella projekt.