Våra hållbarhetsmål

En viktig del av Turner-koncernens mål är att driva affärsverksamhet på ett hållbart sätt. I praktiken innebär det att Turner Group kommer att utöva sin verksamhet på ett sätt som ger ekonomisk tillväxt, stöder våra anställda, minimerar vår miljöpåverkan och stöder samhället. För att säkerställa att detta händer på alla nivåer i organisationen har Turner-koncernen fastställt några nyckelprinciper och mål för företagets hållbarhet som täcker de tre grundpelarna med ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.

Vi kommer att minska utsläppen av växthusgaser från energiförbrukningen i vår direkta drift och bilpark. Vi kommer att minska energiförbrukningen i våra lokaler.

Vi kommer alltid att följa all relevant miljölagstiftning och andra krav

Vi kommer att visa höga krav på ärlighet, ansvar, förtroende, professionalism och etiskt beteende i alla våra relationer

Vi kommer att rekrytera och behålla de bästa medarbetarna och se till att Turner Group är en attraktiv arbetsgivare
Vi vill se till att alla anställda ingår i ett formellt prestationshanteringssystem

Vi vill upprätthålla en frisk och produktiv personal
Vi ska se till att hälso- och säkerhetsriskerna inom varje koncernföretag identifieras, förstås och hanteras korrekt

Vi vill vara bra medborgare som tillsammans med relevanta välgörenhetsorganisationer stöder de lokala samhällen där vi arbetar