Vårt moderbolag

Stolt historia, progressiv framtid

Turner-koncernen grundades år 1912 som leverantör till den framväxande bilindustrin och har utvecklats genom stabil organisk tillväxt och förvärv. För närvarande har koncernen en omsättning på över £160 miljoner, ett rykte för vinstoptimering och därmed en solid finansiell bas, där koncernen kan fortsätta att växa.

Privat kontrollerad grupp

Turner-koncernen är en privatstyrd grupp av självstyrande företag som hanterar leverans och service av utrustning samt omfattande service.

Även om de enskilda företagen sträcker sig från ett brett spektrum av sektorer är förstklassig service till kund det primära målet med varje verksamhet.

Med över 2.400 lojala och engagerade medarbetare som arbetar globalt (främst utanför Skottland) drivs koncernen av en passion för att ta ansvar för kundernas utmaningar.

Lösningar av högsta nivå implementeras sedan för att möta överenskomna tidsplaner och krav.